(+389) 3134-534

Бул.Крсте Мисирков 28, Скопје bul. Krste Misirkov 28, Skopje

11 Mars, 2020

LAJME

Kërkim falje nga “Zdravstvo.mk” deri tek drejtori i ISHP Shtëpia e Shëndetit Shkup – Shkup

Redaksia e Zdravstvo.mk i kërkon falje drejtorit të ISHP Shtëpia së Shëndetit Shkup – Shkup në lidhje me tekstin i titulluar “Isjanovski: NUK KA FINANCA PËR JU! Drejtori i SHSHMK, armik i mjekëve të rinj ”.

Falja nga redaksia Zdravstvo.mk është për prof. Viktor Isjanovski d-r sci, drejtor mjekësor i ISHP “Shtëpia e Shëndetit Shkup” – Shkup, si edhe deri tek Institucionit Shëtëpia e Shëndetit Shkup- Shkup.