(+389) 3134-534

Бул.Крсте Мисирков 28, Скопје bul. Krste Misirkov 28, Skopje

14 Mars, 2020

LAJME

Ne tani me mendje jemi pranë fëmijëve, familjeve dhe bashkësive të Dibrës dhe Qendrës Zhupa.

Ne tani me mendje jemi pranë fëmijëve, familjeve dhe bashkësive të Dibrës dhe Qendrës Zhupa. Me ta i ndajmë dëshirat tona të përzemërta që ata të ngelin të fuqishëm, andaj këtu i bashkëngjisim disa lidhje të internetit, të cilat i konsiderojmë si të dobishme gjatë periudhës në vijim. #COVID19

✔️ Çka duhet të dinë prindërit për sëmundjen, që e shkakton virusi korona (KOVID19) ➡️ https://uni.cf/2vkCyHq
✔️ Si të flas me fëmijën tim për Korona virusin? ➡️ https://uni.cf/3aO5kiE
✔️ Lista falas dhe e lirë për përdorimin e veglave digjitale për mbështetje të mësimit nga distanca gjatë mbylljes së përkohshme të shkollave ➡️ https://uni.cf/39RIqHg