(+389) 3134-534

Бул.Крсте Мисирков 28, Скопје bul. Krste Misirkov 28, Skopje

21 Maj, 2020

LAJME

Shtëpia e shëndetit Shkup shpreh falënderim deri te Supertrejd për donacionin me derivate të naftës për makinat e Ndihmës emergjente mjekësore..

Shtëpia e shëndetit Shkup shpreh falënderim deri te Supertrejd për donacionin me derivate të naftës për makinat e Ndihmës emergjente mjekësore..
Në situatën aktuale në të cilën gjendemi, gjegjësisht në luftën kundër Kovid 19, donacioni i këtillë për ne është i një rëndësie të madhe për përmirësimin e shërbimeve shëndetësore me çka arrihet realizimi më efikas i obligimeve të përditshme.
Ju faleminderit! Edhe ne jemi këtu për ju në secilën kohë!