(+389) 3134-534

Бул.Крсте Мисирков 28, Скопје bul. Krste Misirkov 28, Skopje

13 Nëntor, 2019

LAJME

7 doktorëve dhe 42 motrave medicinale që do të fillojnë me punë të paguar gjashtëmujore në shërbimet preventive dhe shërbimin për Ndihmë të shpejtë medicinale në IPSH Shtëpia e shëndetit Shkup

Në promovimin e sotëm, Ministri i shëndetësisë, Venko Filipçe dhe drejtorët e IPSH Shtëpia e shëndetit – Shkup, Dr. Spec. Viktor Isjanovski dhe Ekk. i dipl. Besim Koka u dëshiruan fillim të suksesshëm 7 doktorëve dhe 42 motrave medicinale që do të fillojnë me punë të paguar gjashtëmujore në shërbimet preventive dhe shërbimin për Ndihmë të shpejtë medicinale në IPSH Shtëpia e shëndetit Shkup.
Për qytetarët e tërë territorit t Qytetit të Shkupit dhe vendbanimeve përreth, ky projekt ku janë të angazhuar doktorë dhe motra medicinale është i një rëndësie të veçantë sepse është për qëllim të përforcimit të kapaciteteve në pjesën e mbrojtjes primare shëndetësore.