(+389) 3134-534

Бул.Крсте Мисирков 28, Скопје bul. Krste Misirkov 28, Skopje

5 Prill, 2018

LAJME

MJEK GJINEKOLOG NË POLIKLINIKËN SHUTO ORIZARI

Shtëpia e Shëndetit Shkup së bashku me Ministrinë e shëndetësisë punuan intenzivisht në periudhën e kaluar në gjetjen e njerës prej problemeve shëndetësore në komunën e Shuto Orizares. Mbi 8000 femra në periudhën reproduktive 6 vitë nuk kishin mjek gjinekolog ame.
Por sot ky problem me ështe i kaluar.
Në poliklinën Shuto Orizari çdo ditë per shëndetin e femrave do të kujdeset dr. Vjollca.
I dëshirojmë punë te sukseshme.