(+389) 3134-534

Бул.Крсте Мисирков 28, Скопје bul. Krste Misirkov 28, Skopje

Служба за специјалистичко-консултативна здравствена заштита по неврологија

Делокруг на работа: Спроведување на специјалистичко-консултативна здравствена заштита по неврологија.

Начини и форми на раководење: Стручен колегиум со главен здравствен работник и со другите работници во службата поради спроведување и унапредување на квалитетот на здравствената заштита. 

 • ПОЛИКЛИНИКА БИТ ПАЗАР

  Др.Теута Далипи

  Специјалист по неврологија

 • ПОЛИКЛИНИКА БУКУРЕШТ

  Прим.Др.Александар Кандикјан

  Специјалист невропсихијатар 

 • ПОЛИКЛИНИКА MВР

  Д-р Љерка Пијанманова Каровска  

  Специјалист по неврологија

 • ПОЛИКЛИНИКА ЧАИР

  Д-р Калиопи Поп Илиева

  Специјалист  по  неврологија 

 • ПОЛИКЛИНИКА ЈАНЕ САНДАНСКИ

  Д-р Сузана Трајковска

  Специјалист по неврологија

 • ПОЛИКЛИНИКА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ

  Д-р Родна Козолоска

  Специјалист по неврологија