(+389) 3134-534

Бул.Крсте Мисирков 28, Скопје bul. Krste Misirkov 28, Skopje

Служба за специјалистичко-консултативна здравствена заштита по офталмологија

Делокруг на работа: Спроведување на специјалистичко-консултативна здравствена заштита по офталмологија.

Начини и форми на раководење: Стручен колегиум со главен здравствен работник и со другите работници во службата поради спроведување и унапредување на квалитетот на здравствената заштита. 

 • ПОЛИКЛИНИКА БИТ ПАЗАР

  Др.Маре Ванчевска

  Специјалист по офталмологија 

 • ПОЛИКЛИНИКА БИТ ПАЗАР

  Др. Елизабета Шишарица

  Специјалист по офталмологија

 • ПОЛИКЛИНИКА БУКУРЕШТ

  Прим.Др. Данка Новеска

  Специјалист по офталмологија

 • ПОЛИКЛИНИКА MВР

  Д- р Весна Цветковска Печевска 

  Специјалист по офталмологија

 • ПОЛИКЛИНИКА ЈАНЕ САНДАНСКИ

  Др. Златица Роглева 

  Специјалист по офталмологија