(+389) 3134-534

Бул.Крсте Мисирков 28, Скопје bul. Krste Misirkov 28, Skopje

Служба за специјалистичко-консултативна здравствена заштита по радиодијагностика

Делокруг на работа: Спроведување на специјалистичко-консултативна здравствена заштита по радиодијагностика.

Начини и форми на раководење: Стручен колегиум со главен здравствен работник и со другите работници во службата поради спроведување и унапредување на квалитетот на здравствената заштита. 

 • ПОЛИКЛИНИКА БИТ ПАЗАР

   Др. Лена Пргова-Ѓореска

  Примaриус

 • ПОЛИКЛИНИКА БУКУРЕШТ

  Прим. Др.Виктор  Тевчев  

  Специјалист радиолог

 • ПОЛИКЛИНИКА БУКУРЕШТ

  Др. Панда Павловиќ-Алексовска 

  Специјалист радиолог

 • ПОЛИКЛИНИКА ЈАНЕ САНДАНСКИ

  Др. Слободан Дончевски

  Специјалист рентгенолог

 • ПОЛИКЛИНИКА ЈАНЕ САНДАНСКИ

  Др. Катерина Китановска

  Специјалист рентгенолог