(+389) 3134-534

Бул.Крсте Мисирков 28, Скопје bul. Krste Misirkov 28, Skopje

Служба за медицина на труд

Делокруг на работа: Вршење на здравствени услуги во врска со здравјето и безбедноста при работа, сообраќај и спорт и други здравствени услуги кои се вршат согласно со посебни прописи.

Начини и формирање на раководење: Стручен колегиум со главен здравствен работник и со другите работници во службата заради спроведување и унапредување на квалитетот на здравствените услуги.

 • ПОЛИКЛИНИКА БУКУРЕШТ

  Др.Кате Ефтимова

  Спeцијалист пo медицина на труд

 • ПОЛИКЛИНИКА ЈАНЕ САНДАНСКИ

  Др. Александра Неделковска – Никоска

  Специјалист по медицина на труд

 • ПОЛИКЛИНИКА ЈАНЕ САНДАНСКИ

  Др. Ирена Митровска 

  Психолог